Aplicatia se incarca
 0751.266.266 (Luni-Vineri 8:00 - 16:00)

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Termeni și condiții

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, MEKAPAT SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea servicilor de colectare de date si de formular de cerere oferta/etc disponibile pe acest website in conditii de maxima siguranta si numai pentru scopurile specificate.

În cazul în care dumneavoastră puneÈ›i în mod voluntar la dispoziÈ›ia MEKAPAT SRL orice date cu caracter personal, pentru care vi s-a cerut in mod expres consimtamantul, prin aceasta vă daÈ›i acordul ca MEKAPAT SRL, în scopul È™i pe durata determinată de specificul tranzacÈ›iei, să înregistreze aceste date È™i să le administreze.

Respectăm caracterul privat È™i securitatea informaÈ›iei furnizate atunci când utilizaÈ›i acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidenÈ›ialitate.

2. Scopul colectarii datelor

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, respectiv informarea dumneavoastra, prin sms, e-mail si/sau telefonic cu privire la promotiile si campaniile desfasurate de catre MEKAPAT SRL, produsele noi;

– Profilarea consumului dumneavoastra; analiza preferintelor dumneavoastra personale, a comportamentelor si a intereselor dumneavoastra, pentru a putea obtine interesul dvs viat de la MEKAPAT SRL.

Prin completarea datelor in formularul de contact / cerere oferta, vizitatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a MEKAPAT SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

MEKAPAT SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. MEKAPAT S.R.L va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii.
S.C. MEKAPAT S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere.

De asemenea, S.C. MEKAPAT S.R.L.  poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

3. Inregistrarea si utilizarea datelor

Pentru simpla vizualizare a continutului webste-ului www.cofetariabombo.ro, nu este nevoie sa ne furnizati date personale insa pentru utilizarea anumitor servicii puse la dispozitie de website-ul nostru, este nevoie de date personale, dupa cum urmeaza:

Date personale prelucrate Scop prelucrare date personale Durata de stocare a datelor personale
Nume prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Email prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Telefon prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate

 

4. Securitatea datelor

MEKAPAT SRL garanteaza confidentialitatea anumitor informatii. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

SITE-ul foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul acesteia. In cazul pierderii de informatii cauzate de "bug"-uri sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul, MEKAPAT SRL nu-si asuma nici o responsabilitate.

5. Informare

Nu sunteÈ›i obligat(ă) să ne furnizaÈ›i datele dumneavoastră în scopurile menÈ›ionate in prezenta politica de confidentialitate.

Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiÈ›ii de siguranță È™i vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora È™i de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice (dreptul de acces, de intervenÅ£ie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiÅ£iei, de a va opune în viitor prelucrării ÅŸi de a solicita ÅŸtergerea lor.

Dacă doriÅ£i ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteÅ£i indica oricând acest lucru prin email la office@cofetariabombo.ro sau la numărul de telefon:

6. Legislație

Respectăm cerinÈ›ele Legii nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, modificată È™i completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice. Prezenta politică de confidenÈ›ialitate se supune legislaÈ›iei române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaÈ›iei la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înÈ›elegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenÈ›a instanÈ›ei judecătoreÈ™ti.